ca es en

Què és el TEA?

El Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) és un trastorn neurològic que afecta la percepció i el processament de la informació. Es presenta amb una prevalença d’1 de cada 100 naixements i és quatre vegades més freqüent entre els homes que entre les dones.

El diagnòstic de TEA inclou un col•lectiu molt divers de persones que mostren una l’alteració significativa en el desenvolupament de les habilitats de comunicació, llenguatge i relació social, i que sovint manifesten interessos restringits i conductes repetitives i estereotipades.

El trastorn autista es fa evident abans dels tres anys, encara que sovint es diagnostica més tard. D’aquesta manera la detecció primerenca i diagnòstic específics permeten identificar-lo ja abans del segon any de vida. Avui en dia s’ha demostrat que una detecció precoç, una intervenció psico-educativa especialitzada milloren molt significament el pronòstic i la qualitat de vida de les persones amb TEA.