ca es en

Transparència

Segons la llei 19/2013 del 9 de desembre de Transparència, Accès a la Informació Pública i Bon Govern, posem a la vostra disposició una sèrie de documents i informació sobre la nostra activitat, constitució i comptes. A continuació adjuntem les memòries de l'associació i l'estat de comptes corresponent a cada any.

2017

2017

2016

Documentació

Memòria

2015

Documentació

memòria

2014

Documentació

Memòria

2013

Documentació

Memòria

Estatuts Viu Autisme

Estatuts Viu Autisme

Pla de voluntariat

Pla de voluntariat

Registre d'associacions

Registre associacions

Organigrama associació

Organigrama associació