ca es en

Transparència

Segons la llei 19/2013 del 9 de desembre de Transparència, Accès a la Informació Pública i Bon Govern, posem a la vostra disposició una sèrie de documents i informació sobre la nostra activitat, constitució i comptes. A continuació adjuntem les memòries de l'associació i l'estat de comptes corresponent a cada any.

2019

Documentació

Memoria anual 2019

2018

Documentació

Memoria anual 2018

2017

Documentació

Memoria anual 2017

2016

Documentació

Memoria anual 2016

2015

Documentació

Memoria anual 2015

2014

Documentació

Memoria anual 2014

2013

Documentació

Memoria anual 2013

Agraïment Bankia

Des de Viu Autisme, Asociación de familiares de personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista), nos complace escribir esta nota de agradecimiento a la entidad Bankia por la labor social que realiza a través de su programa “En Acción”.

Agraïment bankia

Estatuts Viu Autisme

Estatuts Viu Autisme

Pla de voluntariat 2020

Pla de voluntariat

Registre d'associacions

Registre associacions

Organigrama associació

Organigrama associació