ca es en

Fes-te soci

SOCIS. Persona física major d’edat amb capacitat d’obrar que, de manera lliure i voluntària, tingui interès en les finalitats de l’associació i sigui familiar d’una persona amb TEA.

SOCIS COL·LABORADORS. Tota persona major d’edat que vulgui participar de l’associació i que no tingui cap vincle familiar amb una persona diagnosticada de TEA.

Et pots descarregar el full de sol·licitud de soci, emplenar-lo i fer-nos el arribar. O be pots emplenar el següent formulari:

Formulari d'alta a l'associació

Als efectes de l’establert a la Llei Orgànica 15/99, 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, Viu Autisme l’informa que les dades personals d’aquest document, seran incorporades al fitxer “Socis” sota la nostra responsabilitat, degudament inscrit a AEPD, amb la finalitat de mantenir relacions comercials i contractuals, així com per informar-li de les nostres activitats. Vostè com a interessat directe, té dret d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició al tractament de la informació que li pertoca, que podrà fer-se efectiu mitjançant comunicació per escrit a viuautisme@gmail.com amb fotocòpia del D.N.I.

VIU AUTISME
Associació de familiars de persones amb TEA
Registre d’Entitats Jurídiques Nº 49059/2012
Plaça Poeta Sitjà 8, Castell d'Aro (17249). (), Girona, Spain
Telf. 694 40 84 60, e-mail: viuautisme@viuautisme.com

El seu missatge ha estat correctament enviat.
En breu ens posarem en contacte amb vostè.
No s'ha pogut enviar el formulari. Errors: