ca es en

Enllaços d'interès

Enllaços a webs i documents d'interès:

Espectro autista

Un percentatge significatiu de les persones amb Trastorn de l'Espectre Autista presenta simultàniament una Discapacitat Intel·lectual Greu. L'obra Autisme amb Discapacitat Intel·lectual Greu, de la Doctora Rita Jordan, comença analitzant les implicacions de la doble discapacitat. Les persones amb autisme, tinguin o no una discapacitat intel·lectual addicional, es desenvolupen per un camí diferent.

http://espectroautista.info/bibliograf%C3%ADa/idioma-espa%C3%B1ol